สินค้า

 
 

โปรแกรมจำลองระบบการผลิต

โปรแกรมจำลองระบบการผลิต (Industrial Simulation Software)
เครื่องมือที่จะช่วยให้ท่านตอบคำถามเมื่อของโครงการ หรือสายการผลิตต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยการสร้างแบบจำลองบนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ปัญหาคอขวด (Bottleneck Analysis) การวิเคราะห์ปัญหาแถวคอย (Queuing Analysis) การตอบปัญหา “What if”

เว็บไซต์นี้เป็น HTML5 จะแสดงผลได้ดีบน Internet Explorer 9.0, Chrome 6.0, Firefox 4.0, Safari 5.0 และ Opera 11.1 ขึ้นไป[Login]