สินค้า

 
 

โปรแกรมบริหารทรัพยากรการผลิต

โปรแกรมบริหารทรัพยากรการผลิต (Industrial Resources Control Software)
การจัดการบริหารการใช้งานเครื่องจักรและคนให้มีประสิทธิภาพให้มี Utilization สูงๆ การวางแผน ใช้งานคนและเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนงานการผลิตและบริหารโครงการ (Project Management)

เว็บไซต์นี้เป็น HTML5 จะแสดงผลได้ดีบน Internet Explorer 9.0, Chrome 6.0, Firefox 4.0, Safari 5.0 และ Opera 11.1 ขึ้นไป[Login]