สินค้า

 
 

โปรแกรมจัดลำดับและตารางการผลิต

โปรแกรมจัดลำดับและตารางการผลิต (Sequencing & Scheduling Software)
เครื่องจักรมีจำนวนมาก สายการผลิตก็เยอะ คำสั่งซื้อก็เข้ามามาก จะทำยังไงดี เราขอเสนอโปรแกรมที่จะช่วย ให้ท่านสามารถรับมือและจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเครื่องมือต่างๆ ในโปรแกรมดังนี้ Job Sequencing, Production Scheduling

เว็บไซต์นี้เป็น HTML5 จะแสดงผลได้ดีบน Internet Explorer 9.0, Chrome 6.0, Firefox 4.0, Safari 5.0 และ Opera 11.1 ขึ้นไป[Login]