สินค้า

 
 

โปรแกรมวิเคราะห์และควบคุมสินค้าคงคลัง

โปรแกรมวิเคราะห์และควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control & Analysis Software)
สำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการคลังสินค้าและวัตถุดิบ ดังต่อไปนี้ สินค้า เข้ามาในคลังแล้ว จะไปอยู่ตรงไหนดี หาสินค้าในคลังไม่เจอ เก็บตรงไหนในคลังถึงจะดีที่สุด ระดับวัตถุดิบ ในคลังลดลงถึงไหนถึงจะสั่งซื้อเข้ามาเพิ่ม เราขอแนะนำให้ท่านใช้โปรแกรมนี้

เว็บไซต์นี้เป็น HTML5 จะแสดงผลได้ดีบน Internet Explorer 9.0, Chrome 6.0, Firefox 4.0, Safari 5.0 และ Opera 11.1 ขึ้นไป[Login]