สินค้า

 
 

โปรแกรมการบริหารจัดการซัพพลายเชน

โปรแกรมการบริหารจัดการซัพพลายเชน (Supply Chain Software)
การตรวจติดตามกระบวนการผลิต (Production Monitoring System) การตรวจติดตามงาน ในโรงงาน (Shop-Floor Monitoring) การคำนวณหาวัตถุดิบที่ต้องการใช้ในการผลิต ต่างๆ นี้ จะเป็นการช่วยให้ท่านมีวัตถุดิบที่จะใช้ในการผลิตอย่างไม่ขาดตอน ส่งผลให้ท่านสามารถส่งของให้ลูกค้า ได้ทันตามกำหนด

เว็บไซต์นี้เป็น HTML5 จะแสดงผลได้ดีบน Internet Explorer 9.0, Chrome 6.0, Firefox 4.0, Safari 5.0 และ Opera 11.1 ขึ้นไป[Login]