สินค้า

 
 

โปรแกรมวางแผนและควบคุมการผลิต

โปรแกรมวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning & Control Software)
การรับคำสั่งซื้อลูกค้า (Order Acceptance) การตอบลูกค้าว่าจะผลิตเสร็จเมื่อไหร่ (Make spantime estimation) การส่งของไม่ทันตามกำหนด การหาเวลามาตรฐานการผลิต (Standard time calculation) การหาขนาดของ lot sizing ต่างๆ เหล่านี้ สามารถช่วยท่านให้วางแผน และควบคุม การผลิต อย่างมีประสิทธิภาพได้

เว็บไซต์นี้เป็น HTML5 จะแสดงผลได้ดีบน Internet Explorer 9.0, Chrome 6.0, Firefox 4.0, Safari 5.0 และ Opera 11.1 ขึ้นไป[Login]