สินค้า

 
 

โปรแกรมการจัดการโลจิสติกส์

โปรแกรมการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management Software)
การวางแผนและจัดตารางการขนส่ง การวางแผนเส้นทางการเดินรถ การหาเส้นทางการเดินรถสั้นที่สุด ลดต้นทุนการขนส่ง ระบบการจัดเส้นทางการเดินรถรับส่งพนักงาน ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับปัญหา Vehicle Routing Problem, Milk-Run และอื่นๆ อีกมากมาย หากท่านมีเครื่องมือที่ดี ท่านจะสามรถลดต้นทุน การ ขนส่งได้อีกเยอะ เหมาะอย่างยิ่งในช่วงนำมันแพงเช่นนี้

เว็บไซต์นี้เป็น HTML5 จะแสดงผลได้ดีบน Internet Explorer 9.0, Chrome 6.0, Firefox 4.0, Safari 5.0 และ Opera 11.1 ขึ้นไป[Login]