สินค้า

 
 

โปรแกรมการดำเนินการวิจัย

โปรแกรมการดำเนินการวิจัย (Operation Research Software)
โปรแกรมต่างๆ เช่น Linear Programming, Network Analysis, PERT-CPM, Forecasting, Decision Analysis เป็นต้น ซึ่งเราสามารถพัฒนาให้ท่านได้ในราคาถูกอย่างไม่น่าเชื่อ

‹ ก่อนหน้า      ♦     

เว็บไซต์นี้เป็น HTML5 จะแสดงผลได้ดีบน Internet Explorer 9.0, Chrome 6.0, Firefox 4.0, Safari 5.0 และ Opera 11.1 ขึ้นไป[Login]