สินค้า

 
 

โปรแกรมเครื่องมือซิกซิ๊กม่า

โปรแกรมเครื่องมือซิกซิ๊กม่า (Six-Sigma Tool Software)
เครื่องมือทางสถิติที่จะช่วยให้ท่านประยุกต์ใช้กับกระบวนการปรับปรุงการทำงานตามหลักการของ Six- Sigma ซึ่งจะมีทั้งส่วนของกระบวนการต่างๆ ดังนี้
- Measure
- Analyze
- Improve
- Control

เว็บไซต์นี้เป็น HTML5 จะแสดงผลได้ดีบน Internet Explorer 9.0, Chrome 6.0, Firefox 4.0, Safari 5.0 และ Opera 11.1 ขึ้นไป[Login]