สินค้า

 
 

โปรแกรมทางสถิติเพื่อควบคุมกระบวนการผลิต

โปรแกรมทางสถิติเพื่อควบคุมกระบวนการผลิต(Statistical Process Control Software)
โปรแกรมที่ช่วยให้การควบคุมการผลิตมีคุณภาพ ตรวจติดตามมาตรฐานการผลิตของผลิตภัณฑ์ลดของเสีย ลดต้นทุน เพิ่มของดี โดยใช้เครื่องมือทางสถิติ เช่น Control charts for Variable and Attributes (XR, XS), Cumulative-Sum Control Chart, Exponentially Weighted Moving-Average (EWMA) Control Charts, Process Capability Analysis (PCR) และอื่นๆ

     ♦      ถัดไป ›

เว็บไซต์นี้เป็น HTML5 จะแสดงผลได้ดีบน Internet Explorer 9.0, Chrome 6.0, Firefox 4.0, Safari 5.0 และ Opera 11.1 ขึ้นไป[Login]