สินค้า

FlexSim Simulation Software

FlexSim was built from the ground up to give you a truly immersive 3D experience. There is no better way to see what is happening in your system than to build it in 3D.
FlexSim’s powerful 3D graphics allow in-model charts and graphs to dynamically display output statistics. You can also interface with common spreadsheet and database applications to import and export data.
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.flexsim.com/flexsim/ »


เว็บไซต์นี้เป็น HTML5 จะแสดงผลได้ดีบน Internet Explorer 9.0, Chrome 6.0, Firefox 4.0, Safari 5.0 และ Opera 11.1 ขึ้นไป[Login]