คำถามที่พบบ่อย

1

เกี่ยวกับสินค้า
» คุณขายสินค้าเกี่ยวกับอะไร ?

ขายซอร์ฟแวร์สำหรับการบริหารและการจัดการโรงงานอุตสาหกรรม

» อายุการใช้งานของโปรแกรมรุ่นทดลองนานเท่าไร ?

ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้กับแต่ละผลิตภัณฑ์

2

แนะนำการติดตั้งซอฟต์แวร์

3

การซื้อ / ชำระค่าสินค้าและบริการ

4

เกี่ยวกับรหัสปลดล็อกซอฟต์แวร์

5

การอัพเดทซอฟต์แวร์

6

เกร็ดความรู้
เว็บไซต์นี้เป็น HTML5 จะแสดงผลได้ดีบน Internet Explorer 9.0, Chrome 6.0, Firefox 4.0, Safari 5.0 และ Opera 11.1 ขึ้นไป[Login]